“. . . rhyw ystyr hud” (pennod 2.8 o’r cwrs)

Mae’n debyg iawn fod awdur y Pedair Cainc wedi ei fagu mewn diwylliant lle’r oedd chwedleua’n ddigwyddiad cyffredin, fel yr oedd perfformiadau dramatig o farddoniaeth a monologau ac ymddiddanion fel y gwelir yn llenyddiaeth y cyfnod. O aelwydydd tlawd y werin i neuaddau’r bendefigaeth, roedd chwedlau fel rhai’r Pedair Cainc yn cylchredeg ar hyd ac ar led y wlad. Mae’n debyg y dangoswyd parch at chwedleua fel rhan bwysig o ddiwylliant gwâr y cyfnod.

Fel y gwelir mewn traddodiadau llafar ledled y byd, mae adrodd stori, boed hynny drwy gyfrwng dawns, cân, adrodd neu ddarllen, yn gyfrwng pwysig, os nad y cyfrwng pwysicaf ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth draddodiadol. Mae chwedlau fel rhai’r Pedair Cainc yn cyflwyno syniadau grymus drwy gyfrwng naratifau symbolaidd, gan gyflawni nod pwysicach na diddanwch syml. Er eu bod yn amlwg yn gallu cael eu defnyddio fel diddanwch, byddai chwedl draddodiadol hefyd wedi golygu gwahanol bethau i wahanol aelodau’r gynulleidfa. Byddai’r rheiny oedd wedi clywed y chwedlau droeon yn debyg o ddod i gasgliadau gwahanol na’r rheiny oedd yn dod i eistedd wrth draed y chwedleuwr am y tro cyntaf. Mae arddull gynnil y chwedlau’n gadael lle i’r dychymyg, ac yn rhoi cyfle i ddarllenydd neu wrandäwr ddehongli themâu gwahanol a chymryd safbwyntiau amrywiol.

Drwy beidio â dod i orffwys ar unrhyw un dehongliad terfynol, byddai cynulleidfa’n gallu myfyrio ar yr un symbolau a motiffau dro ar ôl tro heb eu dihysbyddu o ystyr. Byddai priodoledd o’r fath yn debyg iawn o ddiogelu poblogrwydd chwedl am gyfnod hir o amser, ac efallai ar adegau’n golygu ei bod yn cael ei gwerthfawrogi nid yn unig fel cofnod o’r ddysg frodorol ond hefyd fel ffynhonnell doethineb. Yn enwedig pan nad oes unrhyw reswm yn cael ei roi am ddigwyddiad neu weithred arbennig, byddai’n naturiol i gynulleidfa oedd yn gyfarwydd â’r chwedlau ddod at eu casgliadau eu hunain ynglŷn â’r arwyddocâd. Er enghraifft, does dim eglurhad yn y gainc gyntaf pam fod Pwyll yn troi ei gefn ar Frenhines Annwfn pob nos. Rhaid i ddarllenwyr a gwrandawyr ddod at eu casgliadau eu hunain am ymddygiad diwair yr arwr. Nid oes chwaith unrhyw gysylltiad amlwg rhwng yr helfa sy’n sbarduno taith Pwyll i Annwfn, ei ymddygiad yng ngwely’r frenhines, na lladdedigaeth Hafgan sy’n dilyn. Ond ar ôl darllen neu wrando ar y chwedl dro ar ôl tro, ar ôl cael cyfle i fyfyrio ar natur symbolaidd y naratif, byddai’n naturiol i rywun geisio clymu’r digwyddiadau hyn at ei gilydd.

Mae hyn yn awgrymu fod naill ai’r awdur ei hun neu’r traddodiad roedd yn rhan ohono’n ystyried bod ychydig o amwysedd yn beth da. Gwelir amwysedd fel rhan o arddull canu dyrys y Gogynfeirdd a cherddi rhyfeddol Llyfr Taliesin hefyd. Drwy ddenu cynulleidfa i fyfyrio ar arwyddocâd y chwedlau, drwy ein hysbrydoli i gwestiynu ystyr digwyddiadau, mae’r awdur yn ein gwahodd i ddod at ein casgliadau ni’n hunain. Un o nodweddion pwysicaf y Pedair Cainc ydi’r amwysedd hwnnw sy’n treiddio’r testun, hebddo ni fyddai’r awdur yn llwyddo i danio dychymyg ei gynulleidfa.

Byddai’n gamgymeriad tybio nad oedd cynulleidfaoedd canoloesol Cymru ddigon soffistigedig i ganfod natur symbolaidd y chwedlau hyn. Os ydi cymhlethdod barddoniaeth y cyfnod yn arwydd o unrhyw beth, mae’n amlwg roedd cynulleidfaoedd yn gwneud llawer mwy na glafoerian yn gegrwth mewn syndod twp ar ddigwyddiadau llythrennol y chwedlau. Byddai llawer mwy buddiol darllen y Pedair Cainc fel rhwydwaith o symbolau cymhleth sy’n cyflwyno mytholeg benodol yn hytrach na chasgliad llac o straeon arwynebol a gor-syml.

2nd of March: St. Non’s day.

St Non stained glass window in St Non's Chapel, Dyfed.

St Non stained glass window in St Non’s Chapel, Dyfed.

(this blog follows on from the previous post, and will make more sense if you read that one first)

This being March 2nd, St Non’s day, its a good day to commemorate the mother of St. David (see previous post). Non was a daughter of Cynyr Ceinfarfog, a 5th century chieftain of Dyfed who’s lands were in the south-west of the kingdom. Her mother Anna is probably commemorated in St Ann’s Head not far to the west of Milford Haven. Through her mother, Non was a grand-daughter of Gwerthefyr the Blessed, named in the Welsh triads as a talismanic protector of Britain alongside Brân of the Mabinogi. Its not surprising that she is as mythologically profound as her son, the patron saint of Wales.

Her mother, Anna or Ann, was also made a saint, (as were many of her siblings) and both the names of the mother and daughter (Non and Ann could be variants of the same name) have led some to believe they are in fact Christainised versions of Ana, otherwise known as Danu in Ireland and Dôn in Wales. In Irish tradition, Non was also a mother to other female saints who went on to become mothers of saints themselves. There is an association with the divine mother in the Christian context, never mind the more pagan association with Ceridwen I discuss in the previous post. There is another example of a similar transformation with the goddess Brigit becoming, amongst other things, the Welsh Sant Ffraid.

To run with this a little, we have a mother who through her name may be associated with  a divine mother, and a father associated with a folk hero that could well be derived from the old horned god (read previous post for the background to this). Both parents seem to have taken on divine attributes for the conception of this most important of Welsh religious leaders. This is all located in Dyfed, the setting of the first branch of the Mabinogi where Pwyll takes on the form and nature of Arawn, king of Annwfn, also a variant of the old hunting god, king of the otherworld. That first branch can be interpreted as describing the appropriate attitude required of a mortal chieftain when, having taken on the form of the king of the otherworld, is given the opportunity of taking advantage of the sovereign goddess of his kingdom. Pwyll’s appropriate response ensures him the love of Rhiannon, the goddess incarnate come to seek the man that showed her respect and treated her with honour.

Opposed to this we have Sandde, St. David’s father, going on a hunt associated with magical wonders (as did Pwyll), but in Sandde’s case he does the exact opposite of Pwyll and rapes St. Non. When Non comes to give birth to Dewi the very earth is split asunder with the terrible contractions she experiences. The elements appear to be in conflict: at Dewi’s birth a great storm blows about her, she splits rock and causes a spring to burst from the ground. Her nature and condition is reflected in the natural elements of the place, underlining her role as an expression of the land’s sovereignty.

There is also her position as a liminal figure. Non gives birth where land meets sea, as is Taliesin born in a similar position, in a fish weir on Borth beach, an in-between place. Also, in Rhygyfarch’s account of Dewi’s life, when Non is pregnant with Dewi:

The second miracle which David did was when his mother went to church to hear Saint Gildas preaching. When Gildas began to preach he was not able to go on; then he said “Go out all of you from the church” said he and he a second time attempted to preach but could not and then he enquired whether there were any one in the church besides himself. “I am here” said the nun between the door and the partition. “Go thou said the saint out of the church and request all the parish to come in.” And all of them came to the place and then the saint preached clearly and loud.

Then the parish asked him “Why couldst thou not preach to us a little while ago and we were anxious to hear thee.” “Call'” said the saint, “the nun to come in whom just now I sent from the church.” “Here I am,” said Nonn. Then said Gildas “The child that is in the womb of this nun has more property and grace and dignity than I have; for God has himself given to him the privilege and supreme authority over all the saints of Wales for ever both before the day of judgment and afterwards. And therefore” said he, “there is no way for me to remain here any longer on account of the child of that nun to whom the Lord hath given supreme government over all the people of this island . . .

Notice that Non is again in a liminal place, “between the door and the partition.” This could imply her being at once in this world and also in that deeper, more powerful realm of the spirit where she is a goddess of sovereignty. Again there is that idea of two in one, of both places – the mundane and supernatural – containing the same nature, and of both figures – the mortal and the divine – containing the same person.

Cyfarchion yr ŵyl.

St. David and Taliesin: brothers in myth.

From the shrine at St David's cathedral.

From the shrine at St David’s Cathedral.

The 1st of March is as good a day as any to consider Dewi Sant, ‘Y Dyfrwr’, known beyond Wales as St. David, ‘The Waterman’. Apparently born around the turn of the 6th century, as a historical figure he is possibly older than Taliesin by a generation or two, and is arguably the better known. But in the mythological sphere at least, both St. David and Taliesin appear to share a similar parentage. It may be surprising initially to count St. David in the mythological category, yet all that we know of him has been passed onto us through the medium of legend and lore. Even his official biographer, Rhygyfarch, reported his life as legend in stylised, myth-laden prose. Interestingly enough, this 11th century priest of St. David’s Cathedral was such a good storyteller that notable Celtic scholars have proposed him as the possible author of The Four Branches of the Mabinogi.

Rhygyfarch’s Buchedd Dewi identifies the saint as belonging to that particular fraternity of magical infants occasionally born to the Welsh imagination, Taliesin being the other obvious example. According to Rhygyfarch, before Dewi Sant was born, his father was told by an angel to collect three things while out hunting in an area close to the river Tywi, those being a stag, a salmon and a swarm of bees (Lives of the Cambro British Saints, 403). This is comparable to the transformations of Gwion Bach through hare, salmon and bird, this time in the domain of that other great Welsh river, the Dyfi. In both accounts, the similarity of the animal triads suggests that the evoking of earth, water and air is a precursor to the incarnation of a spiritually potent soul. As is common throughout medieval European literature, the Welsh bards also referred to fundamental elements (usually fire, earth, air and water) as the material constituents of every individual.

Ceridwen and Gwion Bach by Tim Rossiter; more info http://www.towergallery.co.uk/page10.html

Ceridwen and Gwion Bach by Tim Rossiter; more info http://www.towergallery.co.uk/page10.html

We can go deeper again with this association between Dewi and Taliesin, as Dewi’s father in Rhygyfarch’s account was none other than Sandde, a king of Ceredigion, the northern part of which is connected with the legendary Taliesin. Sandde is mentioned in both Culhwch ac Olwen and in The Twenty Four Knights of Arthur’s Court (Appendix IV of Bromwich’s Trioedd). In both texts he is named as Sandde Bryd Angel (‘angel-face’) and in both texts twinned with Morfran son of Tegid, as in the following quote from Culhwch ac Olwen:

. . . and Morfran son of Tegid, (no man planted his weapon in him at Camlan because of his ugliness. Everyone thought he was a devil helping. He had hair on him like a stag). And Sandde Angel Face, (no man planted his spear in him at Camlan because of his beauty. Everyone thought he was an angel helping).

This Morfran, as well as being Sandde’s twin, is of course Morfran son of Ceridwen, that cauldron-bearing enchantress who was also the unexpected mother of Taliesin. In this respect Taliesin would be a half brother to Morfran son of Tegid who is the mythological twin of Sandde, Dewi’s father. Such are the deeply knotted roots of the Welsh mythological pantheon.

Both preceded by animals with an elemental significance, both born in liminal places where the land meets the sea, Dewi and Taliesin are born to mothers who also may share similar circumstances. According to Rhygyfarch’s account of Dewi Sant’s conception, after finding the triad of symbolic animals during his hunt in the Tywi region, Sandde came across a nun called Non and through blind lust raped her, the result of which was David. Although in the medieval rendering of Taliesin’s tale its the female that hunts the male, its Gwion Bach who seeds Ceridwen’s womb, suggesting his role as Taliesin’s symbolic father. Gwion Bach could in some respects be considered Morfran’s twin, the latter being cheated of the three drops of wisdom when Gwion Bach took his place before the cauldron of inspiration.

St. Non from the shrine at St. David's Cathedral.

St. Non from the shrine at St. David’s Cathedral.

Both Non and Ceridwen are made pregnant by two males, both of which are symbolic twins of the same Morfran son of Tegid. Anne Ross has already noted that Morfran son of Tegid, horned like a devil and covered in stag hair, is an echo of the earlier horned god (Pagan Celtic Britain, 190), a British equivalent of Cernunnos. Another example of this twinning is found in the first branch of the Mabinogi, when Pwyll becomes Arawn’s twin before entering Annwfn, Arawn being another variant of the old hunter, as is Gwyn ap Nudd and various other characters from Welsh myth.

The similarities between the birth of Dewi Sant and Taliesin reveal the signs by which the Welsh may have traditionally identified their spiritual leaders, at least in symbolic or mythological terms. Its a well attested fact that the early Christian church adopted many symbols and motifs from the earlier non-Christian beliefs of Western Europe, and it would not be unreasonable to assume that the native mythology concerning the incarnation of a spiritual leader continued as the dominant tradition into the early Christian period. Perhaps in Dewi’s time such a native mythological context would have seemed a natural one to adopt, simply part of the cultural furniture that was at hand. It is fitting for the birth of Dewi Sant, chief of all British saints, to be accompanied by the same magic as that of Taliesin, chief of all bards.

Bron iawn / Almost . . .

Blwyddyn newydd dda i chi i gyd.
Er datgan yn wreiddiol bydd rhannau cyntaf y cwrs yn barod cyn diwedd 2014, yn y pen draw roedd angen blaenoriaethu’n wahanol. Ar hyn o bryd ‘dw i am geisio cael pethau’n barod cyn diwedd Mis Ionawr 2015. Cawn weld. Rhaid symud tŷ cyn hynny hefyd . . .

Happy new year to you all.
Even though I had originally intended to have the first parts of the course ready before the end of 2014, in the end I had to prioritise differently. At the moment I’m working towards the end of January 2015. We’ll see. I also have to move house before then . . .

The Bosworth Prophet

I’ve put a new resources page together, including some useful websites as well as a collection of pronunciation guides I recorded for a student some time ago. I’ve also included a link to a page I put together back in 2009 on a research project I took part in looking at medieval Welsh bardic declamation.

The bardic declamation project resulted in series of videos, some of which were filmed at the Voicing the Verse conference in Bangor University. The one I’ve included bellow is a reconstructed declamation of the poem Pawb at Dewi by the prophecy poet Dafydd Llwyd, probably composed in 1485. When Henry Tudor was making his way through Wales gathering support and troops for his forthcoming battle with Richard III at Bosworth, he stopped off at Mathafarn Hall just outside of Machynlleth to visit Dafydd Llwyd, one of the better known prophecy poets of the time. Dafydd Llwyd was a trained Welsh bard that practiced the ancient art of political prophecy, a genre of bardic poetry associated with the myth of the mab darogan, the son of prophecy.

Henry Tudor, needing the support of his relations amongst the Welsh nobility, knew that a proclamation of support by the famous Dafydd Llwyd would aid his cause. According to folk tradition, having spent the evening with Dafydd and his wife, Henry asked the bard straight out “So who do you think will win the battle at Bosworth? Me or Richard?” Being caught unawares, Dafydd replied he would meditate upon the question that night and give Henry the answer next morning. Later on that evening, with the young Henry and his companions tucked up in bed, Dafydd was pacing up and down his bedchamber pulling at his beard. His wife, trying to sleep, asked him “Dafydd, what’s wrong, come to bed and let us sleep!”, to which Dafydd replied “But what shall I tell him? He could be king in a few weeks time; I must get it right.” To which his wife replied “Just tell him he’s going to win. If he does, he’ll look favourably upon you. If he looses, well it doesn’t matter because he won’t be around to complain about it. Now come to bed!” So that’s what Dafydd told him and the rest, as they say, is history.

The poem we’re performing in the video bellow was probably composed by Dafydd Llwyd to be declaimed before the Welsh troops just before going into battle at Bosworth. Its a rousing call-and-response between the bard and the troops, stirring them to action and calling for the blessings of St David for those about to go to war. Its led by Twm Morys, a well regarded chaired bard, and based on the research of Peter Greenhill (first on the left of the group) who also provided the research and interpretation for Paul Dooley‘s album of music from the ‘ap Huw’ harp manuscript.

The first part of the Welsh Mythology audio course will soon be available to download, hopefully by next week.

Roland Barthes’ definition of myth

(extract from the forthcoming audio course, part 1 out in early January 2015)

If, as many scholars have pointed out, The Four Branches of the Mabinogi are derived from an earlier mythology, its probably best to begin with the question: what exactly is a myth? In the Concise Oxford Dictionary, the first meaning given to a myth is

. . . a traditional narrative usually involving supernatural or imaginary persons and embodying popular ideas on natural or social phenomena etc. . . .

What Celtic scholars are usually referring to when they talk of the mythological roots of the Four Branches is the earlier pantheon of Celtic gods and goddesses that many of the characters are derived from. But we can expand on this meaning by also adding that a myth is a way of communicating that implies a particular ideology or ethos. In that sense the term myth can be used to describe much more than just traditional tales about gods or human origins. We find myths in modern books like The Lord of the Rings, in films like Star Wars and Batman; we find them in modern art, television advertisements and magazines. In fact anything within a culture – story, film, object or person, can become the vehicle of myth.

Roland Barthes

Roland Barthes

As the famous French philosopher Roland Barthes said myth is, in its most basic form, a special type of speech.* What he meant was that a myth isn’t just a genre of stories, its a way of saying something. According to Barthes, the special trick of myth is to present an ethos, ideology or set of values as if it were a natural condition of the world, when in fact its no more than another limited, man-made perspective. A myth doesn’t describe the natural state of the world, but expresses the intentions of its teller, be that a storyteller, priest, artist, journalist, filmmaker, designer or politician.

In this course we’re focussing on the myths we find in traditional narratives, medieval stories that are derived from an earlier body of oral material, what could be considered quite traditional examples of myth. But we shouldn’t forget that like any word in a language, the definition of myth evolves. Whereas we often relegate myth to the same category as children’s stories, Barthes argued that myth, or the mythological way of communicating, permeates much of what we could consider to be culture, mass media, advertising and entertainment. What this modern definition has in common with the old definition is that both place belief at the heart of what myth is. But whereas the old definition of myth generally referred to gods or tales of human origins as the focus of belief, the new definition includes any cultural activity that implies an ethos or ideology as the focus of belief, be that secular or religious. If a myth is to be effective it must be believed in by its audience.

Myth as organism

Myth as organism

This also means that the same myth can be expressed through many different mediums. For example Jesus’ life, death and resurrection is a narrative that dominated European culture for a long time. Implied in that narrative is the myth of the saviour and those he saves as well as the idea of good and evil that’s tied up in that relationship. For Christians this myth is believed to be the natural condition of the world, something they take for granted in their everyday lives. Over the millenia, this myth has been expressed through many different mediums: rituals, ceremonies, paintings, poems, drama, oral texts such as prayers and music such as hymns, symphonies and folk songs. The basic myth of the saviour is expressed in all of these many derived practices and works of art. It has become the centre around which all of these unique expressions are positioned.

A related example is how early Christian leaders explored another aspect of the myth of sin and redemption through a different narrative, that of Adam and Eve. For early Cristians such as St Augustine the story of Adam and Eve explained how humainty became sinful and why it needed a redeemer such as Jesus. Eve’s actions in the Garden of Eden were seen as the origin of sin, and because Eve was the symbolic mother of all humainty, all of her descendents therefore inherited that first original sin. For many Christians the doctrine of original sin is a natural condition of the world humans are part of, an ethos that’s presented mythologically in many related works of art such as medieval paintings of Adam and Eve.

Adam and Eve, by Lucas Cranch the Elder, 1526

Adam and Eve, by Lucas Cranch the Elder, 1526

As we can see, a myth can sit at the heart of a culture for very long periods of time, becoming a reference point for morality, philosophy, spirituality and art. Another example of this is the Taliesin myth that almost certainly began as a legend about the historic Taliesin who lived in the 6th century. For over 1500 years now Welsh bards and poets have considered him one of the most famous founders of the Welsh tradition. As part of their public performances and rituals, medieval Welsh bards would adopt the dramatic persona of the perfected bard, an echo of the mythical Taliesin. Perhaps as early as the 12th century his tale was being transmitted and adapted through many lineages of the oral tradition, with variations of it migrating throughout Wales. In the legendary poems from the 14th century Book of Taliesin, in this bold and unashamedly self-agrandising poetry we see his legendary persona as the celebrated Welsh wiseman, the archetypal bard.

His fame and popularity gradually grew until by the 16th century Taliesin had evolved into a central symbol of Welsh mythology. In that century the earliest surviving copy of his tale was written down revealing Taliesin to be a symbolic figure that embodied not only the formal bardic ideology, but also beliefs about inspiration, the transmigration of the enlightened soul and the mystic knowledge derived from such an experience. Perhaps because of this native pagan mystique, at various times the figure of Taliesin was also appropriated by the orthodox Christian tradition and given a devoutly religious veneer, expressing sentiments very different to those of his earlier incarnations. In this new context Taliesin became a symbol of Christian virtue, with various prayers and religious poems composed in his name where he humbly acknowledged his sins and need for repentence. This Christian ethos was overlaid upon his more heroic ideology and pagan mystique probably in an attempt to obscure it.

Taliesin in modern pop culture

Taliesin in modern pop culture

Different tellers of a myth, be they renowned bards, literate monks, advertising agencies, modern druids or academics, will use popular figures such as Taliesin to further their own particular ideology or ethos. The same myth can be told or evoked in many different ways, but almost always for the same reason, to promote the myth-maker’s own position. A religious recital always affirms a particular priests power; the Taliesin persona enhances the mystique and authority of a particular bard; the academic thesis will frame the object of study so that it validates the author’s own ideology. All these are ways of indirectly implying a set of values that are to be taken for granted and are therefore mythological ways of communicating.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*Roland Barthes, trans. Howard / Lavers, Mythologies (Hill and Wang 2013), 217

Cernunnos and the harmonised paradox

To explore Jung’s theory of the unconscious I’m going to look at a very ancient symbol, that of the horned or antlered human. This symbol has been expressed by many cultures across the world – we find it in Africa, Asia and Europe in images dating from the very earliest periods of human history. If any symbol could be deemed mythological in nature, as arising from the depths of the human imagination, it is surely this one. One of the most famous examples of this symbol is found on the Gundestrup Cauldron, made during the La Tene period of Celtic art. This remarkable and ancient relic contains panels that depict many mythological scenes, figures and narratives.

The Gundestrup Cauldron, c. 200BC - 100AD.

The Gundestrup Cauldron, c. 200BC – 100AD.

The particular symbol I’m going to look at is on an inside facing panel, called interior plate A.

Interior plate A of the Gundestrup Cauldron.

Interior plate A of the Gundestrup Cauldron.

The central figure on this panel is of course the male figure with antlers, sitting down holding a snake in one hand and what’s known as a torc in the other. This is a very important symbol for us when we look at the First Branch of the Mabinogi in particular, and one I look at in more detail in the audio course. For the time being I’m going to focus on the figure itself. So forget about the animals surrounding him and what he’s holding in his hands and lets just look at the antlered figure as he is.

Scholars have interpreted this figure as being a representation of an old Celtic god called Cernunnos, which translates as the ‘horned one’. Its rather obvious why he’s called that, but this also gives us a clue as to what potentially conflicting elements have been harmonised in this symbolic figure. If this mythic symbol is an expression of the unconscious, according to Jung we should be able to perceive within it some conflicting influences that have been brought together in a more or less stable form.

Paradox.
The two potentially conflicting influences I’m referring to are of course the animal and the human. Cernunnos contains both aspects, and is in many ways a blending of the two. Its not that the Cernunnos figure itself is in anyway conflicted, as this is a balanced image containing a harmonious blend of both elements. Yet its not within our normal experience of things to expect such a form: how can a man be both human and animal at the same time? This is the paradox at the heart of this image that disturbs the normal order of things, and does so in a simple yet very eloquent way. But why would these two aspects necessarily be in conflict?

Wild civility.
Perhaps one of the simplest interpretations is that the Cernunnos figure represents a harmonising of the civil and wild aspects of human society. Civility is often expressed in a code of conduct that has evolved across many generations, developing into customs and taboos, influencing all spheres of human interaction including religion, art and politics. Fundamental to the idea of a code of conduct is the concept of self control, that the individual is able to bend his or her will to abide by the socially proscribed forms of behaviour.

Self Control

Self Control

This is in contrast to wild, unbounded forms of behaviour where the individual does not abide by a code of conduct. Instead it is an essential, visceral and ultimately liberated state that has its own power, attractions and downfalls. Its the state of instinctive urges and reactions, such as experienced in love-making, hunting or fighting. It is the non-rational state of the animal, where behaviour is instinctively attuned to experience.

The Cernunnos figure, if we treat it purely as a symbol in the Jungian sense, could be interpreted as harmonising these two potentially conflicting attitudes. If the conflicting aspects of civility and wildness were brought into harmony in this symbol, we could conclude that Celtic culture of the time had evolved to embrace both aspects of human life as one experience. The great popularity of the horned god symbol could suggest that balancing these two aspects of the self was a theme in Celtic art and religion, a synthesis expressing the ideal state of the human animal.

Balancing heart and mind.

Balancing heart and mind.

But this hypothesis depends upon reducing two ultimately complex aspects of life into simple conflicting opposites, and although this is an attractive interpretation, it is dependent upon abstracted simplifications that are inevitably modern in tone. What we understand to be concepts of civility and wildness will inevitably differ to what was the actual lived experience of historical Celts.

Reverence.
Using the idea of paradox as a starting point for the interpretation of the Cernunnos symbol can throw up many perspectives, of which the wild civility paradox is but one. For example, as a Jungian symbol it could also be a harmonising of the conflicting behaviours of killing an animal and yet being in reverence of it. Its easy to see how modern scholars have interpreted the images on the Gundestrup cauldron as having religious connotations; archaeological evidence shows that Cernunnos was worshiped as a deity in Celtic and Romano-Celtic shrines all across Europe.

Cernunnos figure found at an ancient Celtic shrine in Paris.

Cernunnos figure found at an ancient Celtic shrine in Paris.

In view of this religious significance, we can suggest other possible conflicts that have been brought into balance in the Cernunnos symbol.

Hunting would have been an important part of life for the Celtic tribes, and as in many other parts of the world the hunt developed a spiritual significance. We find remnants of the sacred nature of the hunt in surviving European folklore, something covered in detail in the audio course. But in its basic form, this attitude to hunting clearly contains a fundamental paradox.

As we find on inside panel A of the Gundestrup cauldron, the stag, the dominant male deer, was venerated by the Celts. The depiction and positioning of the stag next to Cernunnos gives us many clues as to what was involved in this veneration.

Cernunnos and the stag 'ancestor'

Cernunnos and the stag ‘ancestor’

Traditionally, its thought that you can tell a stag’s age by how many tines it has on its antlers. If we count the tines on one of Cernunnos’ antlers we find that he has 6 tines, but the stag to his left has 7, suggesting that the stag is Cernunnos’ elder. We also see that the stag appears to be speaking into Cernunnos’ ear. The elder stag is communicating something to the younger Cernunnos, perhaps giving him wisdom, special knowledge or power. This would also imply that the stag is Cernunnos’ ancestor. This sets the stag up as a figure of veneration: an ancestor, an elder who passes on his wisdom to his descendants.

In venerating Cernunnos, the Celts venerated their relationship with the sacred stag, and perhaps even saw themselves at least partly as stag people. The Celtic tribes of Europe would have had a close relationship with the deer herds that populated the region, their communities having either absorbed or evolved out of the hunter-gatherer culture of the earlier neolithic. The Cernunnos figure represents a tradition that was ancient in its own day.

Cave Painting 17,000 BC; from the Lascaux cave complex

Cave Painting 17,000 BC; from the Lascaux cave complex

The long relationship between human and deer would have been founded upon the hunting and killing of deer for food and materials, and as with many other such societies, the European predecessors of the Celts would have long come to appreciate their reliance upon such a valuable source of food, clothing and tools. The hunting of deer would have ensured the survival of neolithic families and clans, particularly in hard times, during long winters or when wild crops failed. In many ways the deer could have been considered a symbolic source of life for the tribes: the people lived because the deer gave them life. They were children of the stag in more ways than one.

This sets up a very complex relationship. These early tribes would have been killing that which they also venerated, setting up the initially conflicting influences that we find resolved in the Cernunnos figure. In the Jungian sense at least, Cernunnos stands as a bridge between the human and animal worlds, defining the terms of that relationship and expressing the ultimate paradox that life gives to life through the medium of death.

But once again we must be careful not to assume this theory exhausts all potential meaning. The religious significance of the Cernunnos figure could be said to transcend such a reductive theory, particularly as the Celts very likely considered him a living god as opposed to the unconscious synthesis of powerfully conflicting experiences. Our reasoning doesn’t necessarily reflect historical reality, although it can suggest new avenues of research that could be fruitful.

The Swastika Paradox
Now that we have a working understanding of how a symbol can embody a paradox while maintaining a stable appearance, lets go back and take a brief look at the swastika once again. We’ve seen how this symbol can be interpreted within different contexts, both marga and deshi, but what of the symbol itself? As a basic symbolic image, can we apply the term paradox in an attempt to interpret this very simple image?

La Tene period Celtic Bronze coin.

La Tene period Celtic Bronze coin.

One of the core elements of the swastika is the suggestion of rotation, of movement. The right-angle arms suggesting trailing strands drawn out from a turning centre. In that very simple form we could interpret two contrasting conditions, the rotating movement of the arms juxtaposed against the still centre, the axis of the form itself. Like all circle and cross devices the swastika contains both movement and stillness at the same time, and in that way at least can be seen to embody a paradox.

The source of myths and symbols.

All myths and symbols arise initially in peoples imaginations, and if they are artists they will express them in creative terms more or less understandable to those around them. All of human imaginative life is inherently influenced by the unconscious, that aspect of the psyche that’s outside of our awareness, containing such things as instincts and automatic responses. Many psychologists believe the imagination acts as a medium between the conscious and unconscious mind, and as a result the art we create often gives us glimpses of our deeper, instinctive selves. Our creative urges move in response to these unseen currents of our own psychology.

Image by DZO Olivier. See more of this artist at https://www.behance.net/dzo

Image by DZO Olivier. See more of this artist at https://www.behance.net/dzo

As a theory* the unconscious was developed by the early psychologists of the 19th and 20th centuries, a group largely identified with Sigmund Freud and Carl Jung, although in truth there were many other theorists involved. Through their research, Freud, Jung and many others came to perceive that the unconscious could be understood in mythological terms, although by today some researchers argue that the mythological description of the unconscious could be a convenient projection as opposed to a description of its nature. One way in which the unconscious appears to expresses itself is through primordial human figures and story-like narratives that gravitate around fundamental human experiences such as love, power, cunning, birth, death and self-knowledge. Jung called these deep, unconscious patterns archetypes, and identified some of them, such as the mother, the trickster and the wise old man. Its difficult to say how universal these archetypes are, but its likely that within a given culture there are basic, inherited mythological structures that condition cultural expression.

BBsymbo5

Batman. A modern expression of the hero archetype.

For example, the tidal movements of the mass media, the memes and trends, fashions and fads can all be interpreted as following the pull of archetypal figures and narratives. To this day, just like countless generations before us, we are fascinated by heroes and villains, the trickery and intrigue of politics and power, the magic of science, religion and art, the otherness and familiarity of nature. These mythological figures and narratives can all be traced back to shared, deep mythical structures. In this way, myths are one of the sources of culture and language, the basic stuff of meaning.

 

Mythic art.

Artists who have a particular sensitivity to these shared myths will often create art that has a significant resonance within their own cultures. The fashion world exemplifies this process better than most aspects of modern culture, with designers reinterpreting old styles and garments within new contexts, finding what is most relevant to the most people. It could be argued that all art and culture has developed as an inherent aspect of our evolution, with the most successful expressions of collective myth being the most enduring and at the same time the most adaptable. Those myths and symbols that manage to retain their influence as they change contexts will surely last longer than those that do not. As reflected in modern consumerism, there is great value in being able to create and express symbols endorsed by popular opinion for successive turns of the cultural wheel. This is exemplified by the modern practice of branding that strives to perpetuate the popularity of a single iconic image for an extended period of time. These modern symbols, although not explicitly set in a mythological context, inevitably draw on the mythic substratum of a culture. Even though they have replaced older mythic symbols, they still exert a similar kind of power and influence.

 

The god Cernunnos from the Gundestrup Cauldron.

The god Cernunnos from the Gundestrup Cauldron.

 

The gods.

Its not difficult to find in the concept of an archetype a rational explanation for gods and their powers. Many scholars have explored the idea that myths, even those expressed in a medieval form such as the Four Branches, were originally tales about gods. But it must be born in mind that the modern conception of gods and supernatural agency, particularly in the atheistic cultures of the West, may very well be far removed from how these things were experienced by people in the past. The well established practice of rationalism in modern academia necessarily separates gods and divine powers out from the individual so as to reveal them as cultural fabrications; once they have been separated out as such they naturally dissolve to the touch, converted into nothing more than words and ideas. But to experience such things as core elements of one’s self, as people in the past may have, means these gods could not be separated out from the individual in any meaningful way. We must therefore bare in mind that when we reduce ancient gods and their powers to rational concepts such as the archetype, we don’t automatically discount the power of belief in the creation of culture, for that would skew our own understanding of the historic past regardless of our own position on such things.

 

What symbols say.

But what exactly is a symbol in this sense? Its impossible to know what the unconscious actually contains; we can’t open up the brain and peer into it as we would a loft in a house. But we can guess at its nature by paying attention to how it influences the conscious mind. By watching the ripples on the surface we can make guesses at how the currents deep bellow are moving. By studying the symbolic images that rise up into conscious awareness, Jung believed that we could interpret the movements of the unconscious. This led him to perceive that one of the basic qualities of the unconscious is its continual attempt to redress psychological balance. He said:

The unconscious, [is] the neutral region of the psyche where everything that is divided and antagonistic in consciousness flows together into groupings and configurations. These, when raised to the light of consciousness, reveal a nature that exhibits the constituents of one side as much as the other; they nevertheless belong to neither but occupy an independent middle position.

(Carl Jung, Psychological Types, p.113)

Jung saw the unconscious as the place where the psyche attempts to regulate the different influences that flow into it. It brings conflicting elements together into what he called groupings and configurations that in turn are expressed in the conscious mind as symbols: images that contain a blending of the original influences. If this theory is correct, then when such symbols are expressed consciously, we should be able to see in them traces of those initially conflicting influences, but presented in a more or less stable state. I’ll explore this idea in the next post.

———————————————–

*It must also be stressed that the theory of the unconscious is by no means uncontroversial: many current researchers tend to remodel the notion of non-conscious processes according to recent developments in neurological science. But this new context of understanding doesn’t change the fact that regardless of their biological correlations and influences, non-conscious phenomena can still be interpreted on both individual and communal levels in terms of mythology.