Stori 1: He Lives Upstairs

Mae hen ddyn yn hel atgofion am gamau ei fywyd mewn byd dan ddŵr.

lawrlwythwch y recordiad MP3 isod

Am yr awdur . . .

Mary-Ann Constantine

Mae Mary-Ann Constantine yn gweithio ar lenyddiaeth Gymraeg y cyfnod Rhamantaidd, yn Gymraeg a Saesneg, ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi cyhoeddi’n eang yn y meysydd hyn ers 1996. Mae wedi dilyn sawl Cymrodoriaethau Ymchwil yn Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Mae ei straeon byrion wedi ymddangos dros nifer o flynyddoedd yn y New Welsh Review a Planet a chyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf, The Breathing, gan Planet yn 2008. Cyhoeddwyd ei hail gasgliad, All the Souls, gan Seren yng Ngwanwyn 2013. Cyhoeddwyd ei nofel ddirgel ddiweddaraf, Star-Shot gan Seren yn 2015.

Dewch o hyd i lyfrau gan Mary-Ann Constantine ar wefan Seren Book.

Ychydig am y stori a’r cynhyrchiad . . .