Penillion i’r Leri

cd-penillionir-leri

Yn yr hydref, 2015, rhoddais wahoddiad i feirdd lleol sy’n byw yn nalgylch yr Afon Leri gyfrannu penillion am yr afon i mi eu canu a’u recordio, a dyma’r canlyniadau. Lawrlwythwych yr albym yn rhad ac am ddim yn fan hyn.

Diolch yn dalpiau i bawb sydd wedi cyfrannu, y beirdd, y côr, y capel, yr arlunydd, a Siwan a Fal yn enwedig.

Ariannwyd y gwaith creadigol hwn gan gynllun Cymerau.

In the autumn of 2015 I invited local poets living close to the Leri River to contribute folk verses about the river for me to sing and record, and here are the results. Download the album for free here.

Many, many thanks for everyone who contributed, the poets, the choir, the artist, and especially Siwan and Fal.

This creative work was funded by Cymerau.