Gwilym Morus-Baird

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grŵp, Drymbago. Un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Rhwng 2016 a 2020 bûm yn teithio’r sioe boblogaidd, ‘Gafael Tirgydag Owen Shiers ac ar-lein gyda Siân Miriam;’‘Hands of Time gyda’r storïwraig benigamp Angharad Wynne; ‘4 Tales to Save the World’ a The Aberystwyth Wall ar y cyd gyda chwmni cynhyrchu Adverse Camber. Rwyf hefyd yn ymddiddori yn hen chwedloniaeth Cymru, ac rwy’n diwtor cyrsiau ar-lein ar Lenyddiaeth Geltaidd. Rwy’n byw yng Ngwynedd gyda ‘ngwraig a’m plant.

Originally from Wrecsam. Formerly released music as Gwilym Morus, Mwnci Nel and lead singer for Drymbago. One of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. Between 2016 and 2020 I’ toured the show ‘Gafael Tir with Owen Shiers and in 2020 on-line with Siân Miriam; ‘Hands of Time‘ with the excellent storyteller Angharad Wynne; 4 Tales to Save the World’ and The Aberystwyth Wall with Adverse Camber production company. I also have a longstanding interest in Welsh myth and folk culture, and work as an online tutor of Celtic literature. I Live in Gwynedd with my wife and children.