Gwilmor

Start Music Again, 2019

It’s no good pretending that things can stay the same. So with that small fanfare, here’s a freshly re-named website, Gwilmor (far too many Gwilyms in the Welsh music scene these days). Mwnci Nel goes to sleep for now (but if I ever get a three-piece going again I may wake him up for some fresh tunes). New music will appear here on this page, old stuff will be listed in the Archif page, and you can still get in touch on the Contact page. That’s about it in terms of house keeping.

diolch yn fawr

Cychwyn Caneuon Eto, 2019

Does dim iws esgus bod pethau’n gallu aros yr un fath. A gyda hynny, dyma wefan newydd wedi ei hail-enwi Gwilmor (gormod o lawer o Wilymau yn y SRG dyddiau yma). Mae Mwnci Nel eisoes yn ei wely (ond efallai caiff ei ddeffro i ganu eto os daw band arall i’r fei). Bydd stwff newydd yn ymddangos fan hyn, a hen stwff ar dudalen yr Archif. Mae modd cysylltu ar dudalen Contact. Go-iawn, dyna’r cyfan o ran cadw tŷ.

diolch yn fawr

%d bloggers like this: