Gadael Tir

 

 

Perfformiadau nesaf:

Medi 16: Caerdydd, Castle Emporium, 6yh – thecastleemporium.co.uk

Medi 22: Abertawe, Down to Earth, 7.30yh – downtoearthproject.org.uk

Medi 28: Y Fenni, Hen and Chickens, 7.30yh – sabrain.com

Mae Gadael Tir yn sioe sy’n adrodd hanes hawliau tir a gwrthdystio yng Nghymru. Mae’n dilyn hynt a helynt y werin a’u hymdrechion parhaol i gael bywyd gwell. Ceir yr hanes ar ffurf hen faledi, straeon dirdynnol o anobaith a dyfalbarhad, ffermwyr mewn gwisgoedd merched yn ymosod â bwyelli, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau; mil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i un perfformiad

Hyd yn hyn, ariannwyd y cynllun gan y Cyngor Celfyddydau a Creu Cymru. Wrth baratoi ymchwil at y sioe, y bwriad oedd dod o hyd i gerddoriaeth a straeon gwerin sydd heb weld golau dydd ers canrifoedd. Ynghyd â thynnu ar gelfyddydau gwerin Cymru, mae’r sioe’n cyffwrdd ar lawer o themâu gan gynnwys gwleidyddiaeth, hawliau dynol, rhyddid meddwl a mynegiant, yr hawl i wrthdystio a hanes democratiaeth ym Mhrydain.

Perfformwyr presennol Gadael Tir yw Owen Shiers a Gwilym Morus-Baird, a bydd perfformwyr eraill yn ymuno â’r sioe cyn hir. Mae’r cynhyrchiad wedi ei seilio ar yr un syniad â Three Acres and a Cow, sioe sy’n archwilio hanes hawliau tir a gwrthdystio yn Lloegr. Mae sylfaenydd Three Acres, Robin Grey, hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â ni, yn rhannu ei brofiad amhrisiadwy, ei angerdd a’i arbenigedd.

Os hoffech chi wybod mwy, neu os ydych chi am fwcio’r sioe, mae croeso i chi gysylltu fan hyn.

 

Next performing at:

Sept.16: Cardiff, Castle Emporium, 6pm – thecastleemporium.co.uk

Sept. 22: Swansea, Down to Earth, 7.30pm – downtoearthproject.org.uk

Sept. 28: Abergavenny, Hen and Chickens, 7.30pm – sabrain.com

Gadael Tir is a show that tells the story of land rights and protest in Wales. It follows the trials and tribulations of the common folk who strove to build the nation from the ground up. Gadael Tir tells their story through sing-along choruses of traditional songs; heart wrenching tales of desperation and perseverance; cross-dressing, axe wielding farmers; radical preachers, land workers and unions, all encompassed by a thousand years of history squeezed into one performance.

The project has so far been funded by the Welsh Arts Council and Creu Cymru. While researching the show, we set out to find Welsh folk music and stories that hadn’t seen the light of day in centuries. As well as drawing heavily on the folk arts of Wales, the show touches on many themes including politics, human rights, freedom of thought and expression, the right to protest and the history of British democracy.

The current performers of Gadael Tir are Owen Shiers and Gwilym Morus-Baird, and other performers will be joining the show soon. The production is based on the same concept as Three Acres and a Cow, a show exploring the history of land rights and protest in England. The creator of Three Acres, Robin Grey, has also been working closely with us, lending his invaluable experience, passion and expertise.

 

If you’re interested to know more, or to book the show, please get in touch here.