Gwilym Morus-Baird

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grŵp, Drymbago. Un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Ers 2016 rwyf wedi bod yn teithio’r sioe boblogaidd, Gadael Tir gyda’r hyfryd Owen Shiers, ac yn fwy diweddar y sioe Hands of Time gyda’r storïwraig benigamp Angharad Wynne. Rwyf hefyd yn ymddiddori yn hen chwedloniaeth Cymru (cefais fy nghyhuddo o fod yn ‘gyfrinydd adweithiol’, felly peidiwch â chredu dim), ac yn diwtor achlysurol o gyrsiau ar-lein ar Lenyddiaeth Geltaidd. Rwy’n byw yng Ngheredigion gyda ‘ngwraig a’m plant.

%d bloggers like this: