Pwy?

Gwilym Morus-Baird

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus, fel lleisydd y grwp Drymbago, ac yn fwy diweddar fel Mwnci Nel. Bu’n un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Mae hefyd yn diwtor cyrsiau ar-lein ar Chwedloniaeth Gymreig. Mae’n byw ym Mhantperthog gyda’i wraig a’i blant.
Born and raised in Wrexham. Previosuly released music as Gwilym Morus, as the singer for Drymbago, and more recently as Mwnci Nel. He was one of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. He is also a tutor of online courses on Welsh mythology. He lives in Pantperthog with his wife and children.

 

 

 

 

 

 

 

ffoto clawr 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s