4 Tales Diolch

Mae croeso i chi wneud rhodd i’r cynhyrchiad. Bydd yr arian yma’n ei wneud hi’n haws i greu gwaith newydd a datblygu prosiectau yn y dyfodol. Diolch!

4 Tales Promo Page Thumb 3

Cardiau Post 4 Tales (Prydain yn unig)

Gwnewch anrheg o 4 Tales gyda’r gyfres liwgar yma o 5 cerdyn post. Mae tu cefn pob cardyn yn dweud “S’mai, fy enw i ydi Gwilym. Mae (eich enw chi) yn meddwl ella fyddi di’n hoffi’r gyfres yma o straeon. Gwranda arnyn nhw drwy ymweld â’r ddolen isod.” Mae hefyd gofod i chi gynnwys eich neges eich hun.

£6.99

4 Tales Promo Page Thumb 4

Cardiau Post 4 Tales (Rhyngwladol)

Gwnewch anrheg o 4 Tales gyda’r gyfres liwgar yma o 5 cerdyn post. Mae tu cefn pob cardyn yn dweud “S’mai, fy enw i ydi Gwilym. Mae (eich enw chi) yn meddwl ella fyddi di’n hoffi’r gyfres yma o straeon. Gwranda arnyn nhw drwy ymweld â’r ddolen isod.” Mae hefyd gofod i chi gynnwys eich neges eich hun.

£9.99