4 Stori i Achub y Byd

Rhowch yr amser a’r lle i chi glywed y straeon hyn yn iawn. Mae’n well gwrando arnyn nhw trwy bâr o glustffonau neu hi-ffi da.

Gallwch naill ai wrando arnynt ar y dudalen hon trwy chwarae’r fidios gydag isdeitlau isod, neu lawrlwytho’r ffeil sain o dan bob fidio a gwrando ar unrhyw ddyfais addas arall.

Mwynhewch!

1. He Lives Upstairs gan Mary-Ann Constantine

1. He Lives Upstairs gan Mary-Ann Constantine

Mae hen ddyn yn cofio camau ei fywyd mewn byd sy’n ddŵr i gyd.

2. The Void gan Bethan Dear

2. The Void gan Bethan Dear

Mae dynes yn wynebu’r gwacter enfawr sy’n difa gwareiddiad.

3. The Haves and Have Nots gan João Morais

3. The Haves and Have Nots gan João Morais

Baled am anghydraddoldeb technolegol.

4. The Last Word gan Kate Hamer

4. The Last Word gan Kate Hamer

Mae’r dyn olaf sy’n fyw yn caru’r byd.

Diolch gymaint am wrando ar y straeon hyn, rydyn ni’n mawr obeithio eich bod chi wedi eu mwynhau.

Isod mae ambell fidio ar y broses o wneud y recordiadau a sut y datblygodd y prosiect.

Arbrofi gyda’r llais yn He Lives Upstairs

Amrywiadau Canu Gwerin

Sut y gwnes i’r gerddoriaeth ar gyfer The Haves and Have Nots

Dewis arddull cerddoriaeth The Void