4 Stori i Achub y Byd

4 stori i achub y byd gan 4 o awduron gorau Cymru wedi eu perfformio a gyda cherddoriaeth gan Gwilym Morus-Baird.

Mae pob stori’n cyflwyno dyfodol posibl i Gymru yn sgil argyfwng yr hinsawdd. Mae’r gyfres yn “rymus”, “rhyfedd” ac yn “brofiad emosiynol”, yn mynd â’r gynulleidfa ar daith i ddarganfod gobaith, anobaith a dyngarwch pobl.

Sylwer mae’r straeon i gyd yn Saesneg a’r caneuon i gyd yn Gymraeg.

Mae’r gyfres yma o straeon am ddim. Os wyt i ti am rannu’r gyfres gydag unrhywun arall, e-bostia’r dudalen yma atyn nhw.

Tanysgirfa i’r gyfres drwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Bydd y stori gyntaf yn cael ei he-bostio’n syth atat, a’r lleill i ddilyn bob yn ail ddiwrnod.

Er mwyn cydymffurfio â chyfraith gwarchod data, bydd rhaid cadarnhau dy fod yn hapus i mi dy gynnwys di ar ein rhestr tanysgrifio ac i gadw cofnod cyfrinachol o dy enw a dy e-bost.