Penillion i’r Leri

cd-penillionir-leri

Yn yr hydref, 2015, rhoddais wahoddiad i feirdd lleol sy’n byw yn nalgylch yr Afon Leri gyfrannu penillion am yr afon i mi eu canu a’u recordio, a dyma’r canlyniadau. Lawrlwythwych yr albym yn rhad ac am ddim yn fan hyn.

Diolch yn dalpiau i bawb sydd wedi cyfrannu, y beirdd, y côr, y capel, yr arlunydd, a Siwan a Fal yn enwedig.

Ariannwyd y gwaith creadigol hwn gan gynllun Cymerau.

In the autumn of 2015 I invited local poets living close to the Leri River to contribute folk verses about the river for me to sing and record, and here are the results. Download the album for free here.

Many, many thanks for everyone who contributed, the poets, the choir, the artist, and especially Siwan and Fal.

This creative work was funded by Cymerau.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s