Llyffant Cors Fochno

Dyma rhai o blant Ysgol Llangynfelyn ac ambell i ffrind o Ysgol Craig yr Wylfa’n perfformio cân a gyfansoddwyd ganddynt ar fore’r 26ain o Dachwedd, 2016. Nhw sy’n darparu’r holl synnau a lleisiau.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s