Llyffant Cors Fochno

Dyma rhai o blant Ysgol Llangynfelyn ac ambell i ffrind o Ysgol Craig yr Wylfa’n perfformio cân a gyfansoddwyd ganddynt ar fore’r 26ain o Dachwedd, 2016. Nhw sy’n darparu’r holl synnau a lleisiau.