Cerrig Bregys

Dyma’r cywaith diweddaraf, geiriau gan David Jones, Bwlchyddwyallt. Penillion yw’r rhain am Waith Mwyn Blaenceulan sydd ym mhen Cwm Ceulan ychydig i’r Gogledd Orllewin o Dalybont. Dechreuwyd cloddio yn y cwm yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif, ac fel mae’r gân yn dweud, mae’n debyg na ddaru nifer o’r mwynwyr ddychwelyd o’r twnelau:

Gwêl y graith yn ein bro
Lle bu mwynwyr yn ymgloddio,
Lle bu’r gaib yn ergydio,
Cerrig bregus sy’n dadfeilio.

Y lleithder oedd y nychdod –
Gwlybaniaeth a’i ddiflasdod,
A’r tywyllwch yn ymosod
Ar yr enaid, ar y bod.

Mor werthfawr bu y metel
Nes denu’r llu i’r lefel,
Yr ifanc yn troedio’r twnel,
Ond buan fu eu ffarwel.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s