Ar lan y môr mae ‘nghrempog inne . . .

Y pleser mwyaf oedd cael treulio pnawn ddoe yng nghwmni rhai o ddisgyblion Ysgol Craig yr Wylfa, Borth. Plant hoffus a thalentog tu hwnt. Sbïwch ar y penillion newydd a gafwyd eu hysgrifennu gan y criw:

Ar lan y môr mae’r sannau uchaf,
Ar lan y môr mae’r siwmper lleiaf,
Ar lan y môr mae ‘nghrempog inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

Ar lan y môr mae’r ddafad olaf,
Ar lan y môr mae’r tegell isaf,
Ar lan y môr mae ‘ngheffyl inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

Ar lan y môr mae’r chwaden hynaf,
Ar lan y môr mae’r esgid hawsaf,
Ar lan y môr mae ‘nghoesau inne
Yn cysgu’r nos a chodi’r bore.

A gwrandewch ar eu lleisiau persain:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s