Fy Eiliadau I

Er fy mod i dal yn byw allan o focsus (newydd symud tŷ), cefais gyfle pnawn ‘ma i roi tro ar osod penillion Bleddyn Owen Huws i gerddoriaeth. Dyma gynnig cyntaf arni gyda ‘Fy Eliadau I’. Cofiwch, mae croeso i unrhyw un gynnig penillion ar destun yr Afon Leri i mi ganu yn ystod cyfnod y cynllun . . . jest cysylltwch ar waelod y dudalen.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s