Cerrig Bregys

Dyma’r cywaith diweddaraf, geiriau gan David Jones, Bwlchyddwyallt. Penillion yw’r rhain am Waith Mwyn Blaenceulan sydd ym mhen Cwm Ceulan ychydig i’r Gogledd Orllewin o Dalybont. Dechreuwyd cloddio yn y cwm yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif, ac fel mae’r gân yn dweud, mae’n debyg na ddaru nifer o’r mwynwyr ddychwelyd o’r twnelau: Gwêl y … More Cerrig Bregys

Fy Eiliadau I

Er fy mod i dal yn byw allan o focsus (newydd symud tŷ), cefais gyfle pnawn ‘ma i roi tro ar osod penillion Bleddyn Owen Huws i gerddoriaeth. Dyma gynnig cyntaf arni gyda ‘Fy Eliadau I’. Cofiwch, mae croeso i unrhyw un gynnig penillion ar destun yr Afon Leri i mi ganu yn ystod cyfnod y … More Fy Eiliadau I