Heraclitus a’i afon

#PenillionirLeri: Rwy’n dipyn o ffan o ysgrifau amwys yr hen Roegwr Heraclitus, oedd yn ei flodau tua 500CC. Un o’i ‘ddarnau’ enwocaf yw B49a: “I’r un afonydd yr ydym yn camu ac eto ddim yn camu, yr ydym yn bod ac yr ydym ddim yn bod.” Rwyf hefyd yn dipyn o ffan o’r hen gân werin ‘Ar lan hen afon Ddyfrdwy ddofn’ . . .

Ar lan hen afon groyw, ddofn
Rwy’n sefyll ac yn gwylio
Troi diddiwedd, newydd, rhwydd
Yr hen afon eto’n treiglo.

Ar lan hen afon lafar, laes,
Mae’r tonnau imi’n galw –
“Ti gei ddiflannu dan y coed,
ymysg y cyll a’r derw.”

Ar lan hen afon heddiw nawr
Lle mae hi’n sionc a heini,
Yn ei thro, ar garreg hen
‘Does neb i darfu arni.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s