Oesol Ydi’r Afon

Wedi prysurdeb symud tŷ (i Bantperthog), braf oedd cael cymryd seibiant o gario bocsys i ddarllen penillion Carys Briddon am y Leri. Mae cyffyrddiad naturiol iawn i’r penillion triban hyn . . .

Wrth ddilyn hynt ei thaith i’r môr,
Mae gennyf stôr o gofion
Am ddyddiau mebyd na ddaw’n ôl,
Ond oesol ydyw’r afon.

A dyma fi’n cychwyn chwarae gydag alaw . . . jest bras ddarlun ydi hwn felly peidiwch ag ecseitio, bydd hi’n siŵr o newid dros y misoedd nesaf wrth i fi a Siwan ymarfer ac ail-gyfansoddi:

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s