Oesol Ydi’r Afon

Wedi prysurdeb symud tŷ (i Bantperthog), braf oedd cael cymryd seibiant o gario bocsys i ddarllen penillion Carys Briddon am y Leri. Mae cyffyrddiad naturiol iawn i’r penillion triban hyn . . . Wrth ddilyn hynt ei thaith i’r môr, Mae gennyf stôr o gofion Am ddyddiau mebyd na ddaw’n ôl, Ond oesol ydyw’r afon. … More Oesol Ydi’r Afon

Croeso

Yn cychwyn tymor yr hydref eleni, bydd blwyddyn gron o weithgareddau creadigol cyn cael eu cynnal yn ardal Talybont. Enw’r cynllun arbennig hwn yw Cymerau, ac mae wedi ei drefnu gan nifer o brifysgolion, gydag Aberystwyth a Bangor yn eu plith. Y nod yw comisiynu nifer o artistiaid lleol i archwilio’n perthynas ni gyda dŵr. … More Croeso