Ar Lan Y Leri

“It’s May the 8th, the hedgerows are starred with celandines, wild garlic, cuckoo spit and dandelions, the swallows chattering their adventures of Africa, scything across the sky. I can hear a cuckoo. I saw a hare this morning on our way here. A greening in the tree tops and a blue haze underfoot – violet … More Ar Lan Y Leri

Llyffant Cors Fochno

Dyma rhai o blant Ysgol Llangynfelyn ac ambell i ffrind o Ysgol Craig yr Wylfa’n perfformio cân a gyfansoddwyd ganddynt ar fore’r 26ain o Dachwedd, 2016. Nhw sy’n darparu’r holl synnau a lleisiau.  

Cerrig Bregys

Dyma’r cywaith diweddaraf, geiriau gan David Jones, Bwlchyddwyallt. Penillion yw’r rhain am Waith Mwyn Blaenceulan sydd ym mhen Cwm Ceulan ychydig i’r Gogledd Orllewin o Dalybont. Dechreuwyd cloddio yn y cwm yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif, ac fel mae’r gân yn dweud, mae’n debyg na ddaru nifer o’r mwynwyr ddychwelyd o’r twnelau: Gwêl y … More Cerrig Bregys

Fy Eiliadau I

Er fy mod i dal yn byw allan o focsus (newydd symud tŷ), cefais gyfle pnawn ‘ma i roi tro ar osod penillion Bleddyn Owen Huws i gerddoriaeth. Dyma gynnig cyntaf arni gyda ‘Fy Eliadau I’. Cofiwch, mae croeso i unrhyw un gynnig penillion ar destun yr Afon Leri i mi ganu yn ystod cyfnod y … More Fy Eiliadau I